Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zoekster1 - 30-08-2016 16:09:40
Voeding & Gezondheid

Rainsoul

Ik gebruik rainsoul nu 2 maanden en iedere dag word ik er zieker van. ook ben ik heel veel geld aan ze kwijt. mijn familie kan me niet meer luchten of zien.

wat moet ik nu doen?