Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft
heremietkreeft - 06-09-2016 17:21:22
Vrije tijd & Tuin

Woningbouw haalt beschutting weg

Helemaal niets anders doen dan het eventueel melden aan de nieuwe huurders. u kunt nog overwegen een klacht te deponeren bij uw huurdersveniging (nieuwe wetgeving ) maar u stelt dat u toch weg gaat.
afgezien daarvan, niemand kan u verplichten  mee te betalen aan een afscheiding die u niet winst!