Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

newmikey - 22-09-2016 13:46:43
Voeding & Gezondheid

Rainsoul

Update: rainsoul distributeurs overtreden de wet - uitspraak reclame code commissie

lees: http://www.overvoedingengezondheid.nl/rain-distributeurs-overtreden-de-wet-2/" target="_blank">http://www.overvoedingengezondheid.nl/rain-distributeurs-overtreden-de-wet-2/

"geconcludeerd kan worden dat zowel op de website van de betreffende rain-distributeur als in de ‘officiële’ rain-brochures uiteenlopende gezondheids- en zelfs medische claims staan/stonden die niet zijn bewezen en niet zijn toegestaan. daarmee wordt een gezondheidsbevorderend en geneeskrachtig imago gecreëerd en verspreid dat de rain-producten niet verdienen. het is wenselijk dat rain-distributeurs op de hoogte zijn van de regelgeving en dat ze zich daaraan houden om misleiding van de consument te voorkomen."

commentaar van de keuringsraad:
"op grond van het voorgaande is sprake van ongeregistreerde geneesmiddelen volgens het aandieningscriterium, dat wil zeggen: door het gebruik van medische claims worden deze producten gepositioneerd als een geneesmiddel waarvoor de wettelijk vereiste handelsvergunning niet is afgegeven. de uiting is dan ook in strijd met de artikelen 3c en 4 van de code publieksreclame voor geneesmiddelen (cpg) 2015 en artikel 84 lid 2 van de geneesmiddelenwet. daarnaast worden diverse gezondheidsclaims gebezigd. deze zouden niet zonder meer van een toelatingsnummer zijn voorzien, aangezien gebruik wordt gemaakt van gezondheidsclaims welke mogelijk in strijd zijn met verordening 1924/2006. aangezien het gaat om stoffen waarvoor nog geen claims geautoriseerd zijn, zou de keuringsraad koag/kag gevraagd hebben de claims te koppelen aan de stoffen die daarvoor nu nog ‘on hold’ staan. ter onderbouwing vraagt de keuringsraad dan het id nr. waaronder de claim ‘on hold’ staan, alsmede de consitions of use en de hoeveelheid per dagdosering van het product.”"