Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 15-10-2016 13:25:05
Geldzaken & Recht

Ik moet voor de kosten opdraaien voor iets wat ik niet heb gedaan

En voor wat voor kosten zou u dan moeten opdraaien? en hoe weet u dat nu? en wat voor verzekering is dat?

verzekeringen open je niet, die sluit je af.