Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 19-11-2016 17:03:52
Garantie & Verzekeringen

Hoelang worden opgenomen gesprekken bewaard

Soms worden die gesprekken gebruikt voor trainingsdoeleinden. zijn niet bestemd om met de klant te delen,