Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 19-11-2016 22:27:12
Garantie & Verzekeringen

Hoelang worden opgenomen gesprekken bewaard

Niet zulke zaken telefonisch regelen, maar schriftelijk, dus eventueel per mail (met een ontvangstbevestiging) en alle correspondentie bewaren.