Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

yo
yohoh64 - 20-11-2016 11:28:08
Voeding & Gezondheid

Diepvriesmaaltijden opwarmen

Misschien kunt u deze heel gemakkelijk downloaden via google/type magnetron.
officieel behoort er bij een nieuw apparaat een complete nederlandse gebruiksaanwijzing meegeleverd te worden. ook kunt u de fabrikant bellen voor nadere uitleg, wat hoogstwaarschijnlijk de kortste klap is.