Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 20-11-2016 16:39:50
Garantie & Verzekeringen

Hoelang worden opgenomen gesprekken bewaard

Maar ik neem aan dat u die auto niet op uw naam hebt staan. de verzekeraar kan bij de rdw zo nagaan van wie die auto is en was.

en krijgt u dan ook de bekeuringen van de rdw dat die auto niet verzekerd zou zijn?