Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

fa
familyman - 23-01-2017 15:24:21
Computers & Telefonie

Pc nederland

U was niet bij het gesprek (neem ik aan). als uw moeder niet onder curatele staat, is zij zelfstandig beslissend over haar financieën. zij heeft getekend en de afkoelingstermijn is over en of is geen gebruik van gemaakt. dus er is zo ik het nu zie sprake van een geldig contract. de manier waarop, die is discutabel, door op provisie beluste verkopers er op af te sturen. het eerste jaar zal u m.i. moeten betalen.