Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zoekster1 - 23-01-2017 17:52:55
Computers & Telefonie

Pc nederland

Er moet bij het aangaan van de overeenkomst een bedenktijd van 14 dagen zijn gegeven. staat die bedenktijd in het contract? indien niet, dan kan uw moeder alsnog de overeenkomst ontbinden. de 14 dagen bedenktijd gaan dan over in maximaal een jaar.