Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Wi
Wil_H - 02-03-2017 13:45:01
Geldzaken & Recht

Drone boven mijn tuin

Ja, dat mag. die drone heeft niks te zoeken boven jouw grond. het is zelfs zo dat drones wettelijk gezien niet eens boven aaneengesloten bebouwing mogen vliegen. er wordt alleen op geen enkele manier gehandhaafd. en als de overheid niet handhaaft dan moet je het zelf doen.