Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 21-03-2017 16:16:50
Geldzaken & Recht

Consumentenbelangen erg versnippert vertegenwoordigd

Alleen de topictitel was al voldoende om te weten dat dit van jou afkomstig is. een ministerie voor consumenten? verder gaat het wel goed met je?

zoals ik ergens anders al schreef (vandaar waarschijnlijk dit door jou geopende topic) zouden kassa en radar samengevoegd moeten/kunnen worden.