Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tenormin - 21-03-2017 18:08:09
Geldzaken & Recht

Consumentenbelangen erg versnippert vertegenwoordigd

Wat je dus eigenlijk zegt: alle consumentenvragen samenkomen. geen fora meer waar de gewone mens vragen kan stellen. er zijn teveel dezelfde vragen... denk dat dit een utopie is wat je vraagt: dat bundelen. er wordt al veel gebundeld. en dan heb ik het niet alleen over de consument. de digitale wereld is voor ondernemers ook veelal een puzzel. b2b b.v. geeft ondernemers (ook al) een richtlijn hoe men zoekgedrag van mensen kan sturen. en dat zijn dan nog de 'slimme ondernemers' die scholing nodig hebben. qua consumenten programma's: zijn er m.i. ook teveel en die zouden inderdaad, moeten samenwerken omdat het betaald is met ons belastinggeld. maar dit is net zo moeilijk om te bewerkstelligen als nu weer een kabinet samen te stellen.