Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Li
LinkerLoe - 28-03-2017 21:06:27
Computers & Telefonie

Pc nederland

Lijkt inderdaad heel erg op de praktijken van de firma direct pc te zwolle. dat bedrijf is inmiddels door de autoriteit consument & markt (acm) op de vingers getikt. het bedrijf heeft beterschap beloofd. maar dat houden we natuurlijk wel even in de gaten.

en als het gaat om opzegging van het contract: probeer dat altijd binnen de bedenktermijn te doen. als dat niet lukt, schrijf een brief met onderstaande inhoud. en laat de automatische overschrijving zo snel als mogelijk terugboeken (storneren) door de bank.

1.
uit in de brief gerede twijfel mbt de totstandkoming van een overeenkomst. laat hen eerst maar even bewijzen dat een contract is getekend.

2.
vernietig in de brief tevens de (vermeende) overeenkomst op grond van dwaling (artikel 6:228 bw). claim dat onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt, citeer deze onjuiste informatie en de tegenwerpingen in het gesprek met de colporteur. geef aan dat bij juiste informatie geen contract zou zijn afgesloten.

3.
bij verkoop aan huis moet worden geinformeerd over de bedenktijd. claim dat dit niet is gedaan en dat ook geen modelformulier is verstrekt waarmee de overeenkomst kan worden ontbonden. geef in de brief aan dat, nu aan bovenstaande niet is voldaan, de wettelijke bedenktijd daarmee automatisch is verlengd tot 12 maanden. geef aan dat de (vermeende) overeenkomst nu binnen deze verlengde termijn wordt ontbonden.

met bovenstaande acties trek je het initiatief naar je toe. je bent immers overgegaan tot vernietiging van de overeenkomst, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst. en het geld heb je laten terugboeken. nu is het bedrijf aan zet. zij zullen betaling moeten vorderen en uiteindelijk een juridische procedure moeten starten. dat doen zij waarschijnlijk niet. de kosten daarvan wegen immers niet op tegen de baten. waarschijnlijk krijg je bericht dat de overeenkomst door hen is ontbonden.