Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Wi
Wil_H - 18-04-2017 18:22:37
Auto & Vervoer

Distributieketting

Waarschijnlijk praktizeer jij het "nieuwe rijden", wat funest is voor de levensduur van je voertuig.
desalniettemin moet je bij problemen met de distributieketting onmiddelijk actie (laten) ondernemen.
als je dat niet vlug genoeg doet kan een totaal defecte motor het gevolg zijn met reparatiekosten die in de duizenden euro's lopen.
voor 825 euro wordt zeer waarschijnlijk de distributieketting vervangen alsmede allerlei spanrollen. prijs lijkt mij niet absurd hoog.