Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 15-05-2017 20:31:16
Winkels & Webshops

Decor wonen

Hallo cm 1976 , 

het hele internet staat vol met dezelfde klachten als u .

de voorwaarden : 

artikel 6 – levertijd

a. verkoper geeft bij aankoop altijd een indicatie van de levertijd.

b. onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet worden verricht. partijen kunnen een vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd bepalen.

c. indien deze vermoedelijke levertijd wordt overschreden, door onvoorziene omstandigheden en overmacht, wordt aan de verkoper een nadere termijn gegund. nadere termijn is gelijk aan de vermoedelijke levertijd zoals vermeld op de order c.q. koopovereenkomst.

d. bij overschrijding van voornoemde nadere termijn heeft de koper het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden.

is te belachelijk voor woorden dat u 21 weken moet wachten op een bed .

neem eens contact op met consuwijzer , klik op de rode regel .

https://www.consuwijzer.nl/contact" target="_blank">https://www.consuwijzer.nl/contact