Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Gerry1969 - 22-06-2017 11:52:09
Elektronica & TV

Biedveilingen.nl

je speelt tegen een computer 

het is dus een spelletje, wees een goede verliezer.