Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 13-07-2017 17:07:08
Vrije tijd & Tuin

Opschorten lidmaatschap fit for free wegens enkelbreuk geweigerd

Dat ze het abonnement voor je dochter niet op willen schorten, begrijp ik. in jouw plaats kan misschien een andere volwassene mee.

maar ik vind het wel erg vreemd dat ze jou abo niet op willen schorten. de meeste sportscholen werken daar wel aan mee, zeker als er een doktersverklaring wordt overlegd.

heb je al een klacht ingediend? uit de alg. voorwaarden van fff:

artikel 13: klachtenbehandeling in geval van klachten met betrekking tot de (uitvoering van de) diensten van fit for free kan het lid een klachtenmail sturen naar: info@fitforfree.nl. hierin dient het lid in elk geval te vermelden: (i) zijn/haar contactgegevens, (ii) het fit for free leden- of pasnummer en (iii) een duidelijke omschrijving van de klacht.