Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 18-07-2017 11:19:25
Computers & Telefonie

Kpn spam

Ook ik heb al vele jaren kpn  en nooit last van spam, ook nooit gehad. u zult dan wel iets verkeerd doen, zoals her en der mailadres invullen- en opgeven enz.
uw probleem heeft totaal niets met de kpn te maken en nog minder een centenkwestie bij de kpn.
maak ook wat aliassen aan en gebruik het hoofdadres alleen voor de kpn.
anders uw pc ook maar eens scannen met o.a. mbam en de adw. cleaner. 
u zou ook nog een periode de mailwasher kunnen installeren.
ik ga nergens druk op uitoefenen en dat is ook niet nodig.