Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

jo
jorisw - 18-07-2017 19:16:48
Computers & Telefonie

Kpn spam

Staat in je contract dat zij spam filteren, inclusief de gegarandeerde succes rate van de filtering?