Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ch
chronisch zieke - 21-07-2017 01:52:03
Computers & Telefonie

Kpn spam

Idem bij zeelandnet/delta!