Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies
Cookies - 21-07-2017 15:56:53
Computers & Telefonie

Melding google play store is gestopt

Nee de playstore moet je natuurlijk niet verwijderen. je kunt het beste zelf met google even naar een oplossing zoeken. melding komt nl vaak voor en kan verschillende oorzaken hebben.