Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ve
Verm - 23-08-2017 10:03:04
Computers & Telefonie

Pc nederland

Blijkbaar is de organisatie (bende) nog steeds actief. de werkwijze om seniorenwoningen, bejaardentehuizen en aanleunwoningen te benaderen en deze te verleiden tot een ict contract blijf in stand. in ons geval was het mijn vader die niet over een laptop of pc beschikt. wel heeft hij een ipad, deze heeft geen onderhoud nodig en doet het gewoon prima. helaas zit mijn vader (75 jaar) in de financiele problemen (hersenbeschadiging) en staat onder bewindsvoering. dit was ons geluk. de bewindsvoerder heeft het geld kunnen storneren en ontbinding geeist. ik wil hiermee mensen oproepen om hier niet in te trappen en ervoor te zorgen dat er een einde komt aan misbruiken van de goedgelovigheid van oudere mensen.