Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ep
epcot - 08-10-2017 23:00:32
Vrije tijd & Tuin

Valt schade veroorzaakt door een motorboot ook onder een wa verzekering

Ben ik verplicht om een bootverzekering af te sluiten?

nee, in nederland is het niet wettelijk verplicht om een bootverzekering af te sluiten. het is wel mogelijk dat in bepaalde situaties een wa-dekking verplicht wordt gesteld door een beheerder. bijvoorbeeld bij wedstrijden of in een jachthaven. daarnaast is het de vraag of het verstandig is om niet verzekerd te zijn. in geval van schade moet je zelf de kosten, zoals bereddingskosten, betalen