Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

costnix - 08-10-2017 23:02:58
Vrije tijd & Tuin

Valt schade veroorzaakt door een motorboot ook onder een wa verzekering

Als de schade niet kunt betalen, dan verkoopt u toch de boot?!