Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 09-10-2017 10:12:30
Vrije tijd & Tuin

Valt schade veroorzaakt door een motorboot ook onder een wa verzekering

als ik met een motorboot vaar en onverhoopt schade veroorzaak dekt een wa verzekering deze schade dan?
als je zo'n verzekering voor je motorboot hebt afgesloten wel.