Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

costnix - 24-10-2017 16:16:36
Auto & Vervoer

Theorie examen motor cbr, sluit niet aan bij vekabest examen materiaal.

U moet de theorie uit get boekje wel eerst ouderwets in uw hoofd stampen en niet alleen de vragen. die zijn er om te oefenen of u delasstof beheerst!