Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 03-11-2017 10:19:09
Vakantie & Reizen

De reisplanner

Als iets te mooi is om waar te zijn ......
je moet sowieso nooit op telefonische aanbiedingen ingaan.
en ze zijn nergens bij aangesloten!