Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 08-01-2018 19:22:12
Auto & Vervoer

Private lease en arbeidsongeschiktheid

Zijn er geen extra bepalingen waardoor je ondanks 80% arbeidsongeschiktheid toch niet kosteloos van het contract af kunt.
voorbeeld volkswagen lease:
wij zullen in geval van een beroep op kosteloze beëindiging van de leaseovereenkomst altijd aan de hand van uw huidige financiële stukken beoordelen of u de leaseprijs echt niet meer kunt betalen. alleen in dat geval kunt u conform het bovenstaande uw leaseovereenkomst kosteloos beëindigen.

krijg je nog een schriftelijke afwijzing van de leasemaatschappij? kijk onderaan je contract of en binnen welke termijn je naar bv een geschillencommissie kunt stappen.