Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ar
aromaat - 24-01-2018 11:46:06
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

Als ze dit doorvoeren ga ik naar een andere bank, wil niet via een mobile internetten en zeker geen bedragen overmaken.