Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zoekster1 - 24-01-2018 12:20:27
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

Begrijpelijk dat mensen in paniek raken die geen smartphone hebben. ik zag nu ook al een post van iemand die slechtziend is en niet met de telefoon kan omgaan. zet dan in het artikel duidelijk neer wat het alternatief inhoudt, dat gaan ze toch niet dit jaar nog bedenken? dan kan er in de kop staan 'tancode per papier gaat weg, maar komt xxx voor in de plaats'. dit maakt alleen maar onrustig.