Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

gerbera - 24-01-2018 16:46:25
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

beste mensen, als het eenmaal zover is krijgt u allemaal een smartphone van


ing in bruikleen!  
 
dit is dezelfde onzin als die van de topic starter. lezen... het is zo moeilijk.