Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

di
dinjo - 24-01-2018 16:47:50
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

Zal overstappen naar andere bank, hoop dat veel mensen dat doen