Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

bo
bob bruijn - 24-01-2018 18:47:12
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

Ja, dan zoek ik en andere bank, of ik schort mijn betalingen op en deel dat mede aan mijn crediteurs. moeten die maar in actie komen tegen de banken als hun klanten gedwongen worden tot  overstappen op andere vormen van betalen die zij niet machtig zijn en verplicht zouden moeten aanleren. kijken wie er aan het langste eind trekt, desnoods maar een proces door een krediteur. ik ben niet weigerachtig, maar de bank maakt het mij onmogelijk om aan mijn betalingsverplichtingen te voldoen, omdat ik gedwongen word niddels elektronische weg te betalen, een middel wat ik niet machtig ben.