Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Cookies - 25-01-2018 12:43:25
Geldzaken & Recht

Ing schaft tan code af.hoe moeten mensen zonder gsm betalen?

Doe niet zo hysterisch!

......de ing ramp wordt nu compleet!!!!.....