Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ze
Zeil - 26-01-2018 15:43:48
Garantie & Verzekeringen

Hoe komt men van een ardanta uitvaartpolis af?

Eind vorig jaar kregen wij een brief van ardanta in de bus, die een overzicht van de polis gaf en aangaf dat de polis geïndexeerd wordt. ook al had ardanta gemeld dat de polisvoorwaarden hetzelfde bleven als bij de oude verzekeraar, leek het ons toch goed de polisvoorwaarden op te vragen. wat bleek? er waren wel degelijk wijzigingen in. zo was 'van het woonhuis' geschrapt e.d. (zie bijlage). wederom probeerden wij de polis op te zeggen en het geld teruggestort te krijgen. ardanta's antwoord was dat zij de voorwaarden zouden aan passen en dat wij de polis niet konden opzeggen. schandalig dat dit zo maar kan. wijziging van de polisvoorwaarden is een reden voor opzegging. als men het niet eens is met de beslissing van ardanta, wees ardanta erop dat wij naar het kifid -en dus naar de rechter- konden stappen. waarom moet dit? wij hebben er recht op de polis op te zeggen als de polisvoorwaarden verschillen bij overname. dat ardanta daar geen duidelijkheid over gaf, is op zijn zachtst gezegd onbegrijpelijk.