Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 26-01-2018 15:52:36
Garantie & Verzekeringen

Hoe komt men van een ardanta uitvaartpolis af?

@zeil

u begrijpt er niets van. het enige dat u moet eisen, is dat schriftelijk bevestigd worden dat de “oude voorwaarden” blijven gelden. en bewaar die bevestiging bij uw polis.

u kunt, als u dat wenst, uiteraard de polis premievrij maken, ook kunt u hem afkopen. 

maar realiseer u wel dat dat een groot verlies oplevert, dus of dat verstandig is om te doen? ik betwijfel het.