Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 10-03-2018 21:12:47
Computers & Telefonie

Nieuw toetsenbord geeft verkeerde tekens

Staat uw toetsenbord wel ingesteld op amerikaans/nederlands?