Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

costnix - 12-03-2018 00:11:20
Computers & Telefonie

Is torrent illegaal ?

De techniek zelf is niet illegaal, wel wat u er mee wilt doen.
vergelijk het maar met een hamer. u mag er mee op een spijker slaan, slaat er mee op iemand hoofd, dan krijgt u grote problemen met de justitie