Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

koekeloer - 12-03-2018 12:55:07
Computers & Telefonie

Nieuw toetsenbord geeft verkeerde tekens

Ja, dit is in te stellen.