Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ma
mae - 12-03-2018 13:35:48
Computers & Telefonie

Nieuw toetsenbord geeft verkeerde tekens

Druk tegelijkkertijd op cntr + dhift en waarschijnlijk is het dan weer zoals het hoort????