Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ha
hansje klein - 04-04-2018 11:50:57
Huishouden & Energie

Zijn alle amerikaanse koelkasten echt zo onzuinig in verbruik

Geef nog de tip mee,

dat twee apparaten meer mogelijkheden voor een (latere) vervanging hebben, dan één kast, wanneer er een defect is opgetreden ... dit zou moeten meetellen bij de (nog) te verwachten kosten, naast de aanschaffingskosten en energiekosten.