Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-04-2018 13:10:14
Geldzaken & Recht

Geluidsoverlast ‘s nachts flat.

Ik neem aan dat u niet de enige bent die er hinder van ondervindt. doe dus navraag bij andere bewoners en richt u dan opnieuw tot uw verhuurder.
als er inderdaad sprake is van terugslaan in de waterleiding door afsluiten van de toevoer naar bijv een in de nacht draaiende wasautomaat of een probleem in de verwarmingsapparatuur is dat voor rekening van de verhuurder. m.b.t. verwarmingsapparatuur: dat geldt als u een cv ketel in uw woning heeft.