Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 24-04-2018 15:02:08
Huishouden & Energie

Miele wasmachine of toch goedkopere beko

Vraagsteller vroeg in noverber 2017 om een mening. vraagsteller zal ongetwijfeld de keuze daarna gemaakt hebben.