Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

marita5 - 06-05-2018 11:53:25
Computers & Telefonie

"alle programma's

Hallo mjvanderwerf , 

verwijder uw printer ,  installeer dan opnieuw , zie ook uw vorige vraag , 

https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoord/vraag/computers-telefonie/printer-de-installeren?id=594885