Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

dokun - 16-05-2018 13:10:04
Computers & Telefonie

Mag ziggo prijs verhogen zonder concurrentie?

Ja natuurlijk mag dat. waarom zou het niet mogen...?