Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 16-05-2018 17:24:31
Garantie & Verzekeringen

Rekening blaasspoelingen omdat apotheek niet heeft gekeken of het vergoed werd

Die rekening gewoon indienen bij uw zorgverzekering.
de zorgverzekeraar geeft al aan dat het mogelijk is dat u geen brief heeft ontvangen. vermeldt dat dan ook bij het indienen van de rekening.