Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Rekening blaasspoelingen omdat apotheek niet heeft gekeken of het vergoed werd

Zie m.b.t. indienen van een klacht: https://www.apotheek.nl/in-de-apotheek/klachten-over-uw-apotheek" target="_blank">https://www.apotheek.nl/in-de-apotheek/klachten-over-uw-apotheek