Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Rekening blaasspoelingen omdat apotheek niet heeft gekeken of het vergoed werd

Noem dan niet bij de klacht dat u schulden heeft elders.