Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ro
Rob_1000 - 16-05-2018 18:34:12
Garantie & Verzekeringen

Rekening blaasspoelingen omdat apotheek niet heeft gekeken of het vergoed werd

U bent en blijft zelf verantwoordelijk. u had zichzelf op de hoogte moeten stellen van de eisen die de verzekeraar stelt voor vergoeding. zeker bij de goedkopere basisverzekeringen is het van groot belang om naar de zorgverleners/leveranciers te gaan die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. u krijgt daar, in de regel, een volledige vergoeding. ook voor ziekenhuizen gaat dit op; bij een niet gecontracteerd ziekenhuis zult u dan een gedeelte van de behandeling niet vergoed krijgen. 

gaat u naar een niet gecontracteerde leverancier (in uw geval de leverancier voor de blaasspoeling) zult u de rekening zelf moeten betalen aan de leverancier (in dit geval uw apotheek) waarna u de rekening kunt declareren bij de zorgverzekering. u krijgt dan echter altijd een gedeeltelijke vergoeding.

dat heeft ook te maken met de vrije keuze van zorg: u mag uw zorg inkopen waar u wilt echter een zorgverzekeraar is niet verplicht u altijd volledig te vergoeden; deze stelt daar regels voor op.

een door de zorgverzekeraar gecontracteerde partij kan alleen maar een natura declaratie indienen en dat gaat in dit geval niet op.

u kunt nog de huisarts, nog de apotheker aansprakelijk stellen voor uw onwetendheid.
ik adviseer u de nota bij de verzekering te declareren, te wachten tot (gedeeltelijke) vergoeding heeft plaatsgevonden en dan nogmaals te bellen en te vragen om een coulance regeling. en dan maar hopen dat uw eigen risico voor 2018 al is verbruikt (anders zal dat eerst nog in mindering worden gebracht).